Камини и котли на твърдо гориво и пелети | Сико ООДгр. Варна, ул. Мургаш 5
/Западна промишлена зона/
+359 / 894 760 924
e-mail:
maver.eood@gmail.com
Вие сте в: Котли / Водогрейни пелетни котли Сизоматик

ВОДОГРЕЙНИ ПЕЛЕТНИ КОТЛИ


ПОКАЗАТЕЛИ МЯРКА С-КА 19 С-КА 21 С-КА 24 С-КА 27 С-КА 31 С-КА 35 С-КА 38
Номинална мощност kW 19 21 24 27 31 35 38
Минимална мощност kW 5 6 6 7 7 7 8
Разход на горива kg / h 3,230 4,280 4,900 9,180 6,480 8,400 9,120
Подържащ режим kg / h 1,080 1,160 1,320 1490 1,700 1,930 2,090
 t на изгорелите газове ºс 165 165 165 165 165 165 165
Ефективност  /КПД/ % 91 91 91 91 91 91 91
Maкс.налягане на водата bar 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
Пробно налягане на водата bar 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Mин. t на входящата вода ºс 40 40 40 40 40 40 40
Диапазон изходяща вода ºс 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90
Присъед.размер на                
         входяща вода 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
         изходяща вода 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Отвор на димохода mm 130 130 130 130 130 130 130
Размер врата горна врата sm 24 / 36 24 / 36 24 / 36 24 / 36 24 / 36 24 / 36 24 / 36
Размер врата долна врата sm 19 / 36 19 / 36 19 / 36 19 / 36 19 / 36 19 / 36 19 / 36
Коминна тяга mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Тип на горивото  пелети от
биомаса с диаметър
mm Ф6мм Ф6мм Ф6мм Ф6мм Ф6мм Ф6мм Ф6мм
Отопляем обем m3 475 525 600 675 775 875 950
Габаритни размери                
         широчина mm 540 540 600 600 680 680 600
         дълбочина mm 580 580 640 640 700 700 540
         височина mm 1110 1110 1130 1170 1230 1270 1290
Обем на бункера l. 40 45 50 55 60 70 80
Тегло kg 120 140 160 180 190 200 220