Камини и котли на твърдо гориво и пелети | Сико ООДгр. Варна, ул. Мургаш 5
/Западна промишлена зона/
+359 / 894 760 924
e-mail:
maver.eood@gmail.com
Водогрейни пелетни котли Сизоматик

Водогрейните пелетни котли Сизоматик обслужват голям диапазон на желания за различни топлинни мощности. Монтажа им в пригодени за целта котелни помещения създават комфорта на централното отопление при далеч по малки парични разходи.

ВОДОГРЕЙНИ ПЕЛЕТНИ КОТЛИ
ВОДОГРЕЙНИ ПЕЛЕТНИ КОТЛИ
СИЗОМАТИК 19-38 kW